Styreleder

Ola Wang

Styremedlem

Xiangjun Meng, Wei wei Fan, Qian Zhang, Min Wu, Zou Yan, Yu Qin, Sha Yan , Caixin wang, Yanling Ma, Fenglin Han, Roxy Yang, Bo zheng

Konsulent

Xiulin Gong, Keguang Wang

Similar Posts