Snøengel logo

Snøengel flerkutulle Kommunikasjonsforening er en flerkulturell frivillig organisasjon som hjelper barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn til å virkelig integrere seg i det norske samfunnet. Snøengler flerkulturelle Kommunikasjonsforening ble registrert i 2019, og familier til barn og unge med innvandrerbakgrunn er medlemmer.

Foreningen skaper gode og trygge vilkår for oppvekst av barn og unge med ulik etnisk bakgrunn gjennom ulike tiltak, aktiviteter, konferanser og utveksling.

Vi er en ideell organisasjon. Arbeidet vi gjør har viktig verdi for å bygge et likstilt samfunn og et inkluderende Norge.

Hovedformålet med vårt arbeid er å legge til rette for integrering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet. Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle mennesker.

Styremedlemmer har kompetanse på ulike fagområder. De er eksperter på spesifikke felt og har lang erfaring fra arbeid med barn og unge, som parforhold, foreldre-barn-kommunikasjon og helseveiledning. De kan synge og danse, berike livet til barn og unge gjennom rekreasjonsaktiviteter og bringe harmoni i familien.

For tiden har vi gjennomført Eventyr& historietreff, barnedanselag, barne- og ungdomskor, barne- og ungdomspsykologisk rådgivningslinje, sommerleir på nett og annet fargerikt kulturliv.

Vi har etablert et veldig godt og samarbeidsforhold med barne- og ungdomsforebyggende tjenester, skoler og andre frivillige organisasjoner. Alle Styremedlemmer tar dedikasjon, deling og integrering som sine verdier, og hjelper de som trenger det som deres ønske. Vi bygger rundt kultursystemet, utforsker norsk kultur, og får innvandrerfamilier til å virkelig integreres i det norske samfunnet.

Formål

Formålet med organisasjonen er å bidra til å skape gode relasjoner mellom mennesker.Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle .Et annet mål er å være brobygger mellom det offentlige og innvandrerbefolkningen, samt å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet. Organisasjonen gjør ulike tiltak for å…

Styret

Styreleder Ola Wang Styremedlem Xiangjun Meng, Wei wei Fan, Qian Zhang, Min Wu, Zou Yan, Yu Qin, Sha Yan , Caixin wang, Yanling Ma, Fenglin Han, Roxy Yang, Bo zheng Konsulent Xiulin Gong, Keguang Wang

Årsapporter

Foreningen holder det årlige oppsummeringsmøtet i ulike former. Rapport om inntekter, utgifter og utførte aktiviteter i løpet av året Rapport om arbeidsplan for neste år.

Samarbeid

Vi har etablert et veldig godt og samarbeidsforhold med barne- og ungdomsforebyggende tjenester, skoler og andre frivillige organisasjoner. Alle Styremedlemmer tar *dedikasjon, deling og integrering* som sine verdier, og *hjelper de som trenger det* som deres ønske. Vi bygger rundt kultursystemet, utforsker norsk kultur, og får innvandrerfamilier til å virkelig integreres i det norske samfunnet.