Snøengel flerkutulle Kommunikasjonsforening er en flerkulturell frivillig organisasjon som hjelper barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn til å virkelig integrere seg i det norske samfunnet. Snøengler flerkulturelle Kommunikasjonsforening ble registrert i 2019, og familier til barn og unge med innvandrerbakgrunn er medlemmer.

Foreningen skaper gode og trygge vilkår for oppvekst av barn og unge med ulik etnisk bakgrunn gjennom ulike tiltak, aktiviteter, konferanser og utveksling.

Vi er en ideell organisasjon. Arbeidet vi gjør har viktig verdi for å bygge et likstilt samfunn og et inkluderende Norge.

Hovedformålet med vårt arbeid er å legge til rette for integrering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet. Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle mennesker.

For tiden har vi gjennomført dansegrupper, kor, barne- og ungdomspsykologisk rådgivningslinje, sommerleir på nett og annet fargerikt kulturliv.

3 Norsk-Kinesisk Festivalkomite

欧洲与亚洲贸业公司
sponse 03

L&P Nyttårsfeiring