Å kunne norsk er svært viktig for å delta i arbeidslivet og samfunnet generelt. I følge personer med ulik kunnskapsbakgrunn og norskkunnskapsnivå, gir foreningen norsk muntlig praksis, som er nivå A1-A2 A2-B1 B1-B2 .