Foreningen trenger alltid flere støttespillere. Det finnes forskjellige måter du kan engasjere deg på i Snøengel. Du kan velge å bli aktivt medlem, frivillig eller giver. Hjertelig velkommen!

Ordinære medlemmer (enkeltmedlemmer)     Minoriteter av voksne, barn og unge bosatt i Norge.

Familiemedlemskap Barn på 3 år og deres foreldre må være medlem. Også en minoritet bosatt i Norge.

Fyll ut medlemsregistreringsskjema, post@snoengel.no og betal kontingent.

Similar Posts