Foreningen trenger alltid flere støttespillere. Det finnes forskjellige måter du kan engasjere deg på i Snøengel. Du kan velge å bli aktivt medlem, frivillig eller giver. Hjertelig velkommen!

Fordeler med å være medlem

1. Hjelp deg og din familie med å bygge likeverd og forebygge konflikter og vold i samfunnet.

2. Gjennom ulike former og tiltak for å hjelpe deg med å integrere deg i det norske samfunnet og bedre levekårene til utsatte grupper.

3. Alle medlemmer har mulighet til å delta på ulike fargerike aktiviteter som språkopplæring, kunstkurs, talentshow og andre aktiviteter i regi av foreningen.

4. Hver aktivitet av medlemmer vil tillate deg å få nye venner.

Similar Posts