Formålet med organisasjonen er å bidra til å skape gode relasjoner mellom mennesker.
Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle .Et annet mål er å være brobygger mellom det offentlige og innvandrerbefolkningen, samt å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet.

Organisasjonen gjør ulike tiltak for å bedre levekårene til utsatte grupper i samfunnet, styrke likestilling mellom menn og kvinner, forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, konflikter, informasjonsarbeid om rettigheter og plikteri samfunnet, for å bygge relasjoner og skape gode og trygge forhold.
Organisasjonen bidrar til utvikling av barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn.

Målgruppen for arbeidet er alle uavhengig av etnisitet, religiøs tilhørighet eller seksuell legning.

Similar Posts