Foreningen ansatte Geir Brik Nilsen, en norsk filmskuespiller.Han forbedrer det norske språket til barn og foreldre ved å snakke Eventyr& Historier. Utvikle barnas lytte- og taleferdigheter. Gjennom dette formatet kan vi lære om norsk kultur og historie. Det er vår bedre integrering i det norske samfunnet.

TID: Hvert Søndag KL 19.00—19.30

Follow the  Facbook Group  Eventyr&Histrier 


Similar Posts