Medlemsavgifter:

Ordinære medlemmer (enkeltmedlemmer) betaler 200kr, barn, tenåringer og studenter er 100kr.

Familiemedlemmer (foreldre og ett barn) belastes 300KR, og hver ekstra person vil øke med 100KR.

Bankkonto for innbetaling av kontingent: 1813 60 90093

fyll inn kravene

Du oppgir navnet ditt på overføringsmeldingskolonnen som samsvarer med passet ditt og må fylle ut Medlemskontingent 2024.

Medlemskontingenter må overføres fra egen bankkonto. Hvis du ikke har egen bankkonto, kan du betale på dine vegne fra din ektefelles bankkonto. Mindreårige kan betale på vegne av foreldrenes bank, og krever at barnets navn og medlemskontingent 2024 er oppført i Melding-kolonnen.

Innmelding

Bli medlem

Kontingent

Foreningen trenger alltid flere støttespillere. Det finnes forskjellige måter du kan engasjere deg på i Snøengel. Du kan velge å bli aktivt medlem, frivillig eller giver. Hjertelig velkommen! Fordeler med å være medlem 1. Hjelp deg og din familie med å bygge likeverd og forebygge konflikter og vold i samfunnet. 2. Gjennom ulike former og tiltak for…

Medlemsfordeler

Foreningen trenger alltid flere støttespillere. Det finnes forskjellige måter du kan engasjere deg på i Snøengel. Du kan velge å bli aktivt medlem, frivillig eller giver. Hjertelig velkommen! Ordinære medlemmer (enkeltmedlemmer)     Minoriteter av voksne, barn og unge bosatt i Norge. Familiemedlemskap Barn på 3 år og deres foreldre må være medlem. Også en minoritet bosatt i Norge. Fyll ut…

Medlemskap

Ordinære medlemmer (enkeltmedlemmer) betaler 200kr, barn, tenåringer og studenter er 100kr. Familiemedlemmer (foreldre og ett barn) belastes 300KR, og hver ekstra person vil øke med 100KR. Bankkonto for innbetaling av kontingent: 1813 60 90093 fyll inn kravene Du oppgir navnet ditt på overføringsmeldingskolonnen som samsvarer med passet ditt og må fylle ut Medlemskontingent 2024. Medlemskontingenter må…