Foreningen holder det årlige oppsummeringsmøtet i ulike former.

Rapport om inntekter, utgifter og utførte aktiviteter i løpet av året

Rapport om arbeidsplan for neste år.

Similar Posts